Thông tin minh bạch

Báo chí luôn chủ động đưa tin về các dự án của Cát Tường khi bắt đầu mở bán vì dự án của chúng tôi luôn có hồ sơ rõ ràng, minh bạch, tất cả hợp đồng cũng như thỏa thuận với quý khách hàng luôn được công khai rõ ràng giữa bên mua và bên bán đảm bảo quyền lợi cao nhất đến quý khách hàng